Obchodní závazky

  • komplexní poradenství včetně vyjednávání při obchodních transakcích a příprava smluvní dokumentace (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek a zajištění závazků, smlouvy o obchodním zastoupení, leasingové smlouvy apod.)
  • soudní spory ve věcech obchodních závazkových vztahů
  • uplatňování práv z obchodních smluv - reklamace, náhrada škody apod.
Copyright © 2020 JUDr. Iveta Hodková, CSc., Ing. Jaroslav Ježek - Pod Hybšmankou 5a, 150 00 Praha 5     Ing. Eva Valentová - U Smaltovny 4, 170 00 Praha 7

Tvorba webových prezentací