Interní audity firem

  • poskytování informací o stavu a funkci sledovaných procesů
  • doporučení nápravných opatření
  • zpracování mapy rizik podnikání
  • program prevence případného podvodného jednání zaměstnanců
Copyright © 2017 JUDr. Iveta Hodková, CSc., Ing. Jaroslav Ježek - Náměstí Kinských 7, 150 00 Praha 5     Ing. Eva Valentová - U Smaltovny 4, 170 00 Praha 7

Tvorba webových prezentací