Druhy oceňovaného majetku

  • hmotný majetek
  • nehmotný majetek
  • finanční majetek
  • podnik a jeho části
  • oceňování pohledávek
Copyright © 2017 JUDr. Iveta Hodková, CSc., Ing. Jaroslav Ježek - Náměstí Kinských 7, 150 00 Praha 5     Ing. Eva Valentová - U Smaltovny 4, 170 00 Praha 7

Tvorba webových prezentací