Obchodní společnosti

  • zakládání obchodních společností a družstev (příprava veškerých dokumentů, vyřízení veškerých oprávnění, zápis do obchodního rejstříku)
  • změna zakládacích dokumentů obchodních společností a družstev, změna zápisu v obchodním rejstříku
  • zastoupení ve věcech obchodního rejstříku
  • koncernové vztahy
  • organizace a řízení valných hromad
  • problematika ochrany práv většinových a menšinových společníků
  • zvyšování a snižování základního kapitálu, kapitalizace pohledávek
  • úprava vztahů mezi společností a statutárním orgánem
  • zrušení společnosti, likvidace
Copyright © 2020 JUDr. Iveta Hodková, CSc., Ing. Jaroslav Ježek - Pod Hybšmankou 5a, 150 00 Praha 5     Ing. Eva Valentová - U Smaltovny 4, 170 00 Praha 7

Tvorba webových prezentací